Norid vurderer å åpne for flere domener

Norid har i dag en grense på 15 domener per eier. Flere har henvendt seg til Norid fordi de mener dette er for lite. Et agenturfirma vi jo gjerne ha et eget domene for bedriften, samt egne domener for hver merkevare de representerer. Ofte kan det også være aktuelt med egne domener i forbindelse med store kampanjer og lanseringer.

Norpol, som er det rådivende organet når det gjelder norske domenenavn (*.no) anbefaler en økning, og Norid vil derfor ta en vurdering rundt dette til høsten.

Etter alle solemerker ser det ut til at kvoten økes til 20 domener per eier.

Norid åpner priv.no

Uninett / NoridNorid, de som sitter med administrasjonen av domenenavn under *.no, har nå gjenåpnet mulighetene til å registrere et norsk domene for privatpersoner. Reglene for å registrere domene direkte under *.no er fremdeles forbeholdt bedrifter og organisasjoner.

*.priv.no åpner den 6. juni i år, og her gjelder ‘førstemann til mølla’-prinsippet. Ønsker du deg ditt eget domene under *.priv.no bør du derfor være rask på labben.

Du kan lese mer om de nye reglene for norske domene og se hvilke muligheter du har hos www.priv.no.